Op al onze leveringen en/of diensten zijn altijd de leveringsvoorwaarden
van Almotion B.V. van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK Arnhem.
Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Wij sturen u deze voorwaarden graag toe of u kunt ze downloaden via onderstaande link.

                                               Leveringsvoorwaarden

leveringscondities:

Prijzen: Aangeboden prijzen zijn altijd vrijblijvend. Mochten er zich prijswijzigingen voordoen dan

             behouden wij ons altijd het recht deze wijziging direct door te voeren in de verkoopprijs.

Levertijden: Zijn altijd een indicatie afgegeven op basis van informatie van de fabrikant. 
                   Almotion BV kan geen enkele garantie geven of aansprakelijkheid accepteren
                   indien de levertijd niet kan worden nagekomen.

Levering:  Af Herveld tot 30Kg, lengte transport (boven1,8mtr.) dient u zelf te verzorgen.
                Het transport van goederen is altijd voor rekening en risico van de afnemer

Verzendkosten: € 7,50 per pakket tot 30Kg

Betaling: Voor levering of binnen 30 dagen netto, behoudens goedkeuring kredietverzekering.

Ordertoeslag: Bij orders met een netto orderwaarde kleiner dan Euro 150,--
                      brengen wij Euro 12,50 in rekening voor administratie-, verpakkings- en overige kosten.

Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde goederen zijn en blijven eigendom van Almotion BV
                                    totdat de factuur volledig is voldaan.